Startpagina


De Stichting Keurmerk Thuisonderwijs wil de kwaliteit van thuisonderwijs bevorderen. Daartoe geeft de stichting het Keurmerk Thuisonderwijs uit. Het keurmerk wordt uitgereikt aan ouders of verzorgers die hun kind thuisonderwijs bieden en die voldoen aan de eisen die aan het keurmerk verbonden zijn. Het keurmerk borgt dat jeugdigen deugdelijk thuisonderwijs krijgen. Deugdelijk thuisonderwijs is van belang voor de jeugdige zelf die zijn of haar talenten wil ontwikkelen. Deugdelijk thuisonderwijs is óók belangrijk voor de samenleving, die belang heeft bij jeugdigen die een maatschappelijke bijdrage willen en kunnen leveren.

De stichting is onafhankelijk van overheid of welke belangenvereniging dan ook.

Bekijk hier het jaarverslag 2023